על פי הנחיות משרד הבריאות,מי שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:

  • חזר לארץ משהות בחו"ל (לא משנה באיזו מדינה)

  • שהה במגע הדוק עם חולה מאומת

מחוייב לשהות בבידוד ביתי במשך 14 יום ממועד חזרתו.

על הנמצאים בבידוד בית לדווח על כך למשרד הבריאות

לחץ\י כאן למעבר לקישור

הנחיות לציבור:

נכון לתאריך 17.03.2020

מקורות מידע חיצוניים:

תפריט